Életmód / Egészség / Gyógyszer-rendelés

Linkajánló

Gyógyszer-rendelés

2006. január 1-jétől a magánorvos és a pro família rendelésre jogosult orvos is felírhat különleges jogcímen támogatott gyógyszert, azonban erről nyilvántartást kell vezetnie.

A 217/1997. (XII. 1.) kormányrendelet 2005. július 1-jén hatályba lépett módosítása szerint, a nem finanszírozott egészségügyi szolgáltató orvosával csak általános jogcímen történő gyógyszer-rendelésre köthető szerződés. Ennek következtében egyes szociális intézmények és gyermekotthonok által alkalmazott orvosok nem írhattak fel speciális - 90-100%-os vagy közgyógyellátásra szóló - gyógyszereket és gyógyászati segédeszközöket az ott élő betegeknek.

E probléma megoldása érdekében született a jelenlegi módosítás, melynek értelmében 2006. január elsejétől a nem finanszírozott egészségügyi szolgáltató orvosa és a pro família rendelésre jogosult orvos nemcsak általános, hanem különleges jogcímen is jogosult gyógyszer, illetve gyógyászati segédeszköz rendelésére. Természetesen ezek az orvosok is csak akkor rendelhetnek támogatással gyógyszert, gyógyászati segédeszközt, ha erre jogosító szerződést kötöttek az OEP-pel.
A támogatással történő rendelés ellenőrzése azonban elengedhetetlen a gyógyszerkassza védelmében. Ezért 2006. január 1-től a nem finanszírozott egészségügyi szolgáltató orvosának, továbbá a pro família rendelésre jogosult orvosnak nyilvántartást kell vezetnie, amennyiben támogatott gyógyszert és gyógyászati segédeszköz rendel általános és különleges jogcímen. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a beteg diagnózisát, s az ahhoz kapcsolódó támogatással rendelt gyógyszert és gyógyászati segédeszközt, a rendelés jogcímét és keltét, valamint a beteg TAJ számát és a vény sorszámát. Ezeket az adatokat 2006. július 1-jétől havonta, az ellátást követő hónap 10. napjáig elektronikus formában, kísérőjegyzékkel együtt meg kell küldeni a szolgáltatás teljesítési helye szerinti illetékes MEP részére.

A hatálybalépést követően a nem finanszírozott egészségügyi szolgáltató orvosával kötött szerződés mellékletét képezi az a működési engedély - vagy annak hiteles másolata - is, melynek alapján az orvos rendelési jogosultságát gyakorolja, továbbá az orvos nyilatkozata arról, hogy mely helyeken rendel.

A szerződéssel rendelkező, nem finanszírozott szolgáltató orvosa 2006. július 1-jéig köteles ezeket a dokumentumokat a vele szerződött MEP részére megküldeni. (E nyilvántartási szabályok alól kivétel a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok orvosai, akiknek nyilvántartás vezetési és adatszolgáltatási kötelezettsége az OEP-pel kötendő megállapodás szerint történik.)

Forrás: Egészségügyi Minisztérium

© halmaz.hu